riesling auslese süß Konkurrenceret

delonghi espresso brugsanvisning Specialjura

Skærpede regler kræver større fokus i virksomhederne

tyrkiske retter opskrift  

alex christian jones Den strenge håndhævelse af både den danske konkurrencelovgivning og EU-konkurrenceretten, kombineret med de meget alvorlige sanktioner (blandt andet muligheden for fængselsstraf til ledende medarbejdere) medfører, at konkurrenceretten er et område, alle virksomheder skal anstrenge sig for at overholde. Konkurrenceretten giver dog ikke kun din virksomhed udfordringer – den giver også muligheder.

novogodisnji prsten za salvete  

no matter what i will love my girlfriend Focus Advokaters afdeling for konkurrenceret er solidt placeret som en førende juridisk rådgiver til virksomheder i ind- og udland inden for alle områder af konkurrenceretten.

best coffeeshop 2015  

verdens mest uhyggelige spil best strikers in the world
Vores rådgivning

Det er vores vision er at yde juridisk rådgivning med kommercielt fokus, så din virksomheds interesser varetages bedst muligt. Vi sætter os ind i din forretning, den konkurrenceretlige situation og de udfordringer, som din virksomhed måtte stå overfor. Vores rådgivning er derfor ikke kun begrænset til de juridiske aspekter inden for konkurrenceretten men omfatter også skræddersyede strategier, som bidrager til konkurrencemæssige fortrin i markedet.

alle årstidernes livretter DawnRaidManual,FocusAdvokater

top charlie nyborg Download Focus Advokaters vejledninger om håndtering af Dawn Raid eller få tilsendt vores Dawn Raid Program - flade kirke frederikshavn

birkedals alle odense slet facebook profile  

Vi yder høj kvalitativ juridisk rådgivning og bistand i forbindelse med
 • Vertikale aftaler, f.eks. selektiv distribution og eksklusiv distribution
 • Horisontale aftaler, f.eks. specialiseringsaftaler og forsknings- og udviklingsaftaler
 • Joint venture aftaler
 • Konsortiesamarbejder til offentlige og private udbud
 • Non-Disclosure og licensaftaler vedrørende immaterielle rettigheder
 • Kontrolbesøg/Dawn Raids
 • Opnåelse af immunitet og strafnedsættelse
 • Indbringelse af og forsvar mod klager til Konkurrencestyrelsen eller Kommissionen
 • Dominerende virksomheders forhold, f.eks. priser, rabatter og leveringsnægtelse
 • Erstatningssager som følge af en overtrædelse af konkurrencereglerne
 • Udarbejdelse af compliance programmer
 • Målrettet undervisning af virksomheders ansatte, så overholdelse af konkurrencereglerne implementeres i virksomhedens kultur
 • Konkurrenceretlige forhold i forbindelse med køb og salg af virksomheder
 • Statsstøtte.

harre vig golf  

Kontakt os
Jesper Kruse Markvart

den tredje dims gimme gimme gimme all night long Jesper Kruse Markvart

Advokat, LL.M. in Competition Law and Economics drawing eyes easy
Michael Clemmensen

lammeskank i ovn chris kohler twitter Michael Clemmensen

Partner, advokat (H), certificeret voldgiftsdommer fødselsdag synge huaar
Heidi Bøgelund Hansen

grafisk faciliteret samarbejdsaftale brussels airlines baggage Heidi Bøgelund Hansen

Advokat (L) natascha linea blog